Ochrona danych osobowych - dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku

Podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne, prawa podmiotów danych.

Ochrona danych osobowych - dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku

Opis szkolenia

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Omawiane będą takie zagadnienia, jak: podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, czy prawa podmiotów danych. Prowadzący omówi zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych, a każdy z uczestników otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych wzór takiej umowy.

Zajęcia będą się odbywać w formule wykładowej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są prawa i obowiązki związane z z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Jakie są podstawy przetwarzania danych?
 • Jak ujęte jest tzw. profilowanie w przepisach RODO?
 • Jak przygotować tzw. klauzulę zgody na przetwarzanie danych?
 • Jak warstwowo wykonywać obowiązek informacyjny?
 • Kiedy można odmówić wykonania prawa do bycia zapomnianym?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Zajęcia przeznaczone są dla obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę, a także dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również̇ Administratorów Danych Osobowych.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 27.10.2023 10:00-16:00


1. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • podstawy przetwarzania danych,
 • jak zbierać zgodę?
 • obowiązki informacyjne,
 • warstwowe wykonywanie obowiązków informacyjnych.

2. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do przenoszenia danych.

3. Umowy dotyczące danych osobowych:

 • powierzenie przetwarzania danych,
 • udostępnienie danych.

4. Profilowanie w przepisach RODO. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

6. Zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.

7. IOD – jak ma się w tym odnaleźć?

Adwokat. Partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck