PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.
Reforma KPC 2023
Pakiet

PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

szkolenie online:
Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.
Reforma KPC 2023

Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

szkolenie online:
Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Reforma KPC 2023
Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Reforma KPC 2023

Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

szkolenie online:
Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Reforma KPC 2023