Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.
Prawo pracy 2023

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.

szkolenie online:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023

szkolenie online:

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:
Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki
Kurs

Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

szkolenie online:

Czas pracy w instytucjach kultury

szkolenie online:

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

szkolenie online:
Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Zapowiedź

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Planowany termin:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2023 w praktyce
Szkolenie zamknięte

Szkolenia z tematyki prawa pracy są skierowane do prawników, kadry zarządzającej, specjalistów ds. zasobów ludzkich (HR), pracowników działów personalnych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat przepisów Kodeksu pracy i zagadnień związanych z prawem pracy.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę na temat m.in. nowelizacji kodeksu pracy, prawa pracy indywidualnego i zbiorowego, zatrudnienia, wynagradzania, warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również takich zagadnień, jak work-life balance, praca zdalna czy rozwiązywanie sporów pracowniczych. Na szkoleniach omawiane są podstawowe jak i zaawansowane przepisy dotyczące stosunku pracy, zawierania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów, zwolnień lekarskich, przepisów dotyczących ochrony praw pracowniczych, równości płci, ochrony przed dyskryminacją czy mobbingiem.

Uczestnicy zdobędą wiedzę związaną z tworzeniem regulaminów pracy, zarządzaniem umowami o pracę, wypowiedzeniami, procedurami zwolnień grupowych, negocjacjami zbiorowymi, reprezentacją pracowniczą czy postępowaniami sądowymi w sprawach pracowniczych.

Szkolenia z prawa pracy w ramach Beck Akademii są prowadzone przez prawników, doświadczonych praktyków prawa pracy, specjalistów ds. zasobów ludzkich czy też ekspertów związanych z prawem pracy.