Prawne aspekty naruszeń kultury organizacyjnej w organizacjach i kancelariach prawnych - przeciwdziałanie i reagowanie

Niepożądane zachowania w organizacji. Skutki konfliktu prawne dla organizacji.

Prawne aspekty naruszeń kultury organizacyjnej w organizacjach i kancelariach prawnych - przeciwdziałanie i reagowanie

Opis szkolenia

Konflikt w organizacji lub kancelarii prawnej może przybrać różne formy, w tym te które z prawnego punktu widzenia mogą powodować po stronie organizacji negatywne skutki, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe.

Warto zatem wiedzieć jak przeciwdziałać i reagować na przypadki naruszeń godności pracownika, dyskryminację, molestowanie czy mobbing, czyli znać wymogi jakie w tym zakresie przepisy prawa nakładają na pracodawcę.

Zarządzanie ludźmi bywa trudne, szczególnie kiedy pojawiają się niepożądane zjawiska zarówno między pracownikami, jak i między pracownikami a kadrą menadżerską. Konflikty te mogą mieć charakter naruszenia godności pracownika, dyskryminacji, molestowania lub mobbingu. Naruszenia kultury organizacyjnej przynoszą nieuchronny spadek efektywności i szkody wizerunkowe organizacji. Przykładowo pracodawca odpowiada za mobbing nawet wówczas, gdy sam nie jest mobberem.

Prawnym obowiązkiem pracodawcy, który powinien być realizowany w sposób czynny, jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku pracy i ich eliminowanie, co jest związane m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą. Na szkoleniu dowiesz się jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć interes organizacji i pracowników, w tym aby w razie sporu sądowego wykazać, że obowiązek przeciwdziałania był realizowany w sposób prawidłowy. 

Cel szkolenia

Celem proponowanego szkolenia jest zaprezentowanie zagrożeń prawnych dla przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej związanych z tematyką naruszenia godności pracownika, przemocy psychicznej, mobbingu, molestowania, dyskryminacji a także możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia interesu organizacji i pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne informacje dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie prawnych aspektów różnych form naruszeń kultury organizacyjnej oraz tworzenia standardów organizacji w tym zakresie. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Co to jest kultura organizacyjna i jaki ma wpływ na jakość pracy?
 • Jak rozpoznawać dysfunkcje kultury organizacyjnej?
 • Jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w organizacji?
 • Jakie są skutki finansowe i pozafinansowe konfliktu dla organizacji?
 • Jak powinny działać procedury anty-konfliktowe w organizacji?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do kadry managerskiej w firmach prawniczych, osób odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną, działów HR w organizacjach i kancelariach prawnych.

Program szkolenia

1. Jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w organizacji?

 • Rola kultury organizacyjnej.
 • Polityka informacyjna, szkolenia.
 • Utworzenie kanału kontaktowego.
 • Ankiety.
 • Wewnętrzna procedura wyjaśniająca.

2. Skutki konfliktu dla organizacji – finansowe i pozafinansowe.

 • Szkoda wizerunkowa – wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Ryzyko osobowe pracodawcy.
 • Zadośćuczynienie za krzywdę.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.

3. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w organizacji?

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniach.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Powołanie komisji wyjaśniającej.
 • Komisja wyjaśniająca – zadania i uprawnienia.
 • Mediator.
 • Ekspert zewnętrzny.
 • Rekomendacje dla pracodawcy.
 • Działania naprawcze.

4. Niepożądane zachowania w organizacji – aspekty prawne.

 • Godność i inne dobra osobiste pracownika.
 • Definicja i rodzaje dyskryminacji.
 • Molestowanie i molestowanie seksualne – różnice.
 • Definicja mobbingu.

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck