Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja

Skuteczne zabezpieczanie roszczeń. Egzekwowanie ustanowionych zabezpieczeń umownych. Case study.

Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja

Opis szkolenia

Żyjemy w czasach, gdy przedsiębiorcy bardziej niż dotychczas zwracają uwagę na zachowanie płynności finansowej, a także szukają sposobów na odzyskiwanie należności na drodze przedsądowej, celem uniknięcia długotrwałych i kosztownych postępowań. Chętniej zatem niż zwykle korzystają z zabezpieczeń umownych. Nierzadko jednak okazuje się, że nieprawidłowe sporządzenie zabezpieczeń umownych lub wadliwe przygotowanie umów, bądź to uniemożliwia odzyskanie należności z pominięciem procedury sądowej, bądź to czyni proces odzyskiwania należności znacznie bardziej kosztownym. Dlatego przydatna okazuje się wiedza i praktyczne umiejętności dotyczące sporządzania zabezpieczeń umownych, a także egzekwowania roszczeń, w tym w postępowaniach upadłościowych.

Na szkoleniu w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia skutecznego przygotowania zabezpieczeń oraz ich egzekwowania na drodze przedsądowej, sądowej oraz w trakcie upadłości kontrahenta, z uwzględnieniem zmiany przepisów i  orzecznictwa, a całość zostanie poparta licznymi, praktycznymi przykładami (case studies).

Cel szkolenia

 • Przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat skutecznego ustanawiania oraz egzekwowania ustanowionych zabezpieczeń umownych na przykładzie: weksli wraz z deklaracjami wekslowymi, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zastawu, zastawu rejestrowego, w tym na rzeczach ruchomych i prawach, zbiegu zastawów i pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń, poręczeń z uwzględnieniem linii orzeczniczych dotyczących odpowiedzialności współmałżonka.
 • Omówienie ostatniej zmiany przepisów odnośnie dochodzenia roszczeń z weksla, ograniczenia jego abstrakcyjnego charakteru i zmiany prawa wekslowego, rozszerzonej roli sądu oraz o karach za wykroczenia dla przedsiębiorców w związku z ustanawianiem zabezpieczeń wekslowych przez konsumentów.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości, ale także pułapek przy ustanawianiu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.
 • Udzielenie wskazówek przy ustanawianiu oraz egzekwowaniu poszczególnych zabezpieczeń.
 • Omówienie praktycznych zagadnień związanych z egzekwowaniem zabezpieczeń, w tym w trakcie postępowań komorniczych i upadłościowych.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co powinny zawierać zapisy umowne przy poszczególnych rodzajach zabezpieczeń, aby zabezpieczenia były ustanowione prawidłowo?
 • Na co zwrócić uwagę przy ustanawianiu poszczególnych zabezpieczeń?
 • Jak zmieniły się przepisy odnośnie dochodzenia roszczeń z weksla i na czym polega ograniczenie abstrakcyjnego charakteru weksla?
 • Z jakimi opłatami wiąże się skuteczne ustanawianie poszczególnych zabezpieczeń?
 • Jakie są najczęstsze błędy przy ustanawianiu zabezpieczeń i jak ich uniknąć?
 • Jak skutecznie egzekwować zabezpieczenia, w tym w postępowaniach upadłościowych? 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców (i nie tylko), którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę na temat ustanawiania zabezpieczeń umownych i sposobów ich egzekwowania, lub ustanowić skuteczne zabezpieczenia swoich wierzytelności, jak również do przedstawicieli różnych zawodów, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Program szkolenia

Termin szkolenia:  15.02.2024  10:00-15:00


10:00–11:30 Zabezpieczenia wekslowe:

 • Ustanowienie skutecznego zabezpieczenia wekslowego i poręczeń wekslowych.
 • Ewolucja pojęcia zabezpieczenia wekslowego w świetle najnowszych przepisów prawa oraz najnowszego orzecznictwa.
 • Omówienie przydatnych klauzul i domniemań wekslowych i ich rola w skutecznym dochodzeniu zabezpieczeń z weksla.
 • Praktyczna i pożądana treść porozumienia wekslowego (tzw. „deklaracji”) do weksla własnego, niezupełnego w chwili wystawienia (tzw. „in blanco”).
 • Nieprawidłowości przy wystawianiu lub uzupełnianiu weksla własnego, niezupełnego w chwili wystawienia (in blanco), ograniczenie abstrakcyjnej roli weksla.
 • Sposoby na dochodzenie roszczeń z weksla.

11:30–11:45Przerwa

11:45–13:15 Umowy poręczenia:

 • Charakter oraz rodzaje poręczenia, w tym poręczenie za dług przyszły, warunkowy, przedawniony, a także tzw. podporęczenie, w tym podporęczenie współmałżonka.
 • Charakter odpowiedzialności poręczyciela i podporęczyciela, w tym zmiany zakresu tej odpowiedzialności.
 • Ustanowienie poręczenia, a kwestia tzw. zgód korporacyjnych oraz małżeńskich.
 • Możliwość uchylenia się poręczyciela od skutków prawnych poręczenia, w jakich sytuacjach i w stosunku do kogo?

Krótko na temat dobrowolnego poddania się egzekucji: 

 • Elementy konieczne złożenia skutecznego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. oraz art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.
 • Nieprawidłowości przy składaniu oświadczeń w przedmiocie poddania się egzekucji i wynikające z tego konsekwencje.
 • Nieprawidłowości lub błędy przy składaniu oświadczeń w przedmiocie poddania się egzekucji i wynikające z tego konsekwencje.
 • Dochodzenie roszczeń na etapie egzekucyjnym.

Zastaw zwykły, rejestrowy oraz zastaw na prawach: 

 • Pierwszeństwo zastawów, jego zmiana oraz zbieg roszczeń.
 • Zakres zabezpieczenia zastawem oraz jego zmiana.
 • Koszty ustanawiania zastawu.
 • Forma i treść umowy zastawu zwykłego oraz rejestrowego, w tym zastawu na prawach, a także strony i uczestnicy umowy przy poszczególnych zastawach.
 • Kwestia rzeczy niezastawialnych, zastawu na rzeczach wchodzących w skład majątkowej wspólności małżeńskiej, zmniejszenia wartości rzeczy.
 • Dochodzenie roszczeń i powództwa interwencyjne.

13:15–13:45Przerwa

13:45–15:00 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe:

 • Rodzaje gwarancji bankowych (spłaty kredytu lub pożyczki, prawidłowego wykonania umowy, zwrotu zaliczki, wadium).
 • Najpopularniejsze rodzaje gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
 • Najczęściej popełniane błędy przy dochodzeniu roszczeń z gwarancji, a także błędy przy obliczaniu terminów.
 • Zakres odpowiedzialności gwaranta.
 • Roszczenia z gwarancji, a wielość gwarantów.
 • Różnice między poręczeniem, a gwarancją.
 • Koszty ustanawiania gwarancji.

Zaspokojenie roszczeń wierzycieli - problematyka egzekwowania zabezpieczeń: 

 • Tryb zaspokojenia wierzycieli w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia.
 • Praktyczne aspekty egzekwowania zabezpieczeń i koszty.
 • Skuteczność ustanowionych zabezpieczeń wobec masy upadłości.
 • Rodzaje zastawów, a postępowania egzekucyjne.

15:00 Podsumowanie, pytania.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do 14 lutego 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck