LegalTech Forum 2024. Innowacje w praktyce prawniczej

Perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce. Sztuczna inteligencja (AI) w kancelarii prawnej. Stan prac legislacyjnych. 

LegalTech Forum 2024. Innowacje w praktyce prawniczej

Opis konferencji

Zapraszamy na 6. edycję konferencji LegalTech Forum!

 • Doświadczeni prelegenci

  2 wystąpienia wprowadzające - zapoznaj się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji wprowadzających. 

 • Warsztatowa formuła szkolenia

  3 panele dyskusyjne - dołącz do dyskusji o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy.

 • Kameralne grupy

  18 panelistów - w konferencji wezmą udział doświadczeni eksperci, praktycy, przedstawiciele firm informatycznych i środowiska akademickiego.

 • Dopracowanie tematu

  Aktywny networking - formuła stacjonarna wydarzenia oraz swobodna atmosfera stanowią doskonałą okazję do wymiany pomysłów i doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów. Po części merytorycznej zapraszamy na networking cocktail.

Cel konferencji

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych i działów prawnych firm. Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Na konferencji:

 • na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce,

 • porozmawiamy o przyszłości zawodów prawniczych w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji,

 • pokażemy jak zwiększyć efektywność pracy kancelarii dzięki wdrożeniu metodologii legal design,

 • przedstawimy stan prac legislacyjnych na szczeblu UE i krajowym w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem AI Act.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma wydrukowany raport LegalTech 2024.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracjinych przedsiębiorstw i organów administracji.Zobacz zapowiedź LegalTech Forum 2024

Program konferencji

9:00-10:00Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00-10:15Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji

 • Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck)

10:15-10:45Key note speech

 • prof. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:45-11:15Prezentacja Raportu – LegalTech 2024 

 • prof. Przemysław Polański (Wydawnictwo C.H.Beck, Akademia Leona Koźmińskiego)

11:15-11:30Przerwa na kawę

11:30-13:00Panel I: Realne wdrożenia AI – zastosowanie praktyczne systemów generatywnej sztucznej inteligencji w pracy prawnika.

Moderator:

 • Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska).

Wystąpienia wprowadzające: 

 • dr Maciej Chrzanowski (Politechnika Rzeszowska),
 • Cezary Dołęga (Neurosoft).

Uczestnicy panelu:

 • Katarzyna Abramowicz (Specfile, SpecPrawnik),
 • dr Adam Behan (Uniwersytet Jagielloński),
 • Anna Bober-Kotarbińska (Instytut LegalTech),
 • dr Maciej Chrzanowski (Politechnika Rzeszowska),
 • Cezary Dołęga (Neurosoft),
 • prof. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Zastosowanie AI w pracy prawnika – czy mamy do czynienia z realnymi wdrożeniami? 
 • Jakie możliwości i funkcje posiada generatywna sztuczna inteligencja w kontekście wykorzystania w codziennej pracy prawnika?
 • Platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję do przeszukiwania i analizy dużych zbiorów danych prawnych – co pomaga prawnikom znaleźć precyzyjne informacje, orzeczenia i precedensy?
 • Identyfikowanie kluczowych informacji, ryzyk i zgodności z przepisami – jak dzięki AI analizować dokumenty?
 • Sędzia w erze sztucznej inteligencji – wykorzystanie AI w wymiarze sprawiedliwości – czy wizja „Raportu mniejszości” to już rzeczywistość?
 • Jakie będą skutki wykorzystania AI do tworzenia nowych produktów derywatywnych – ile jawności, ile ryzyka, jakie ograniczenia odpowiedzialności?
 • AI w pracy prawnika – rekomendacje na przyszłość.

13:00-13:45Lunch

13:45-15:15Panel II: Legal design – prosta polszczyzna i technologia, standaryzacja elementów warsztatu prawniczego w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

Moderator:

 • Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska).

Wystąpienia wprowadzające: 

 • dr Anna Partyka-Opiela (Rymarz Zdort Maruta),
 • dr hab. Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski).

Uczestnicy panelu:

 • Justyna Białowąs (PKO BP),
 • dr Anna Partyka-Opiela (Rymarz Zdort Maruta),
 • dr hab. Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski),
 • Stanisław Kastory (Prompter).

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Czym jest legal design?
 • Dlaczego legal design jest ważny z punktu widzenia komunikacji z klientem?
 • Jak tworzyć dokumenty prawne z myślą o odbiorcy?
 • Jak dzięki legal design sprawniej i szybciej zawierać umowy z kontrahentami?
 • Czy można zwiększyć efektywność pracy dzięki wdrożeniu metodologii legal design?
 • Jak wykorzystać legal design w analizie danych prawnych? 
 • W jaki sposób efektywnie stosować legal design w marketingu usług prawnych?

15:15-15:30Przerwa na kawę

15:30-17:00Panel III: Prawo nowych technologii w Polsce i w UE 2024 – nowe regulacje prawne (AI Act, dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję).

Moderator:

 • Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska).

Wystąpienia wprowadzające: 

 • dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka),
 • prof. Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Uczestnicy panelu:

 • dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka),
 • dr Gabriela Bar (Gabriela Bar Law & AI),
 • Tomasz Grzegory (Google),
 • Artur Piechocki (APLaw),
 • prof. Przemysław Polański (Wydawnictwo C.H.Beck, Akademia Leona Koźmińskiego),
 • prof. Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Kogo dotyczy i co reguluje AI Act?
 • Jak nowa regulacja – AI Act – wpłynie na rozwój sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej?
 • Jak zarządzać ryzykiem produktów powstałych w oparciu o AI?
 • Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszeniem praw własności intelektualnej?
 • Czy europejska gospodarska jest gotowa na tak drastyczną regulację wykorzystania sztucznej inteligencji jaka została zaproponowana w AI Act?
 • Zasady i zagrożenia funkcjonowania AI Act w kontekście RODO.
 • Jak będzie wyglądało wykorzystanie AI w sektorze publicznym?

17:00-22:00Networking cocktail