E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

Nowe doręczenia elektroniczne. Wdrożenie elektronicznej korespondencji. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń.

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

Opis szkolenia

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 92). Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r.

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.)  wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – papierową korespondencję tradycyjną - formami elektronicznymi.

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń m.in. dla organów administracji publicznej, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz przedsiębiorców. 

Wielokrotne odroczenie wejścia w życie obowiązków powoduje wiele niepewności i problemów organizacyjnych.  

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami, procedurami rejestracji adresu do doręczeń a także skutkami prawnymi nowych regulacji. Przedstawimy założenia nowych usług powszechnych – w tym zasady funkcjonowania publicznej usługi rejestrowego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usługi rejestrowego doręczenia elektronicznego, publicznej usługi hybrydowej oraz nowego rejestru publicznego – bazy adresów do doręczeń. Z dużym bowiem prawdopodobieństwem od 2024 roku większość podmiotów uczestniczących w życiu gospodarczym i publicznym będzie musiała wykorzystywać korespondencję elektroniczną w miejsce tradycyjnych listów poleconych. 

Udział w szkoleniu pozwoli Ci:

 • poznać założenia reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy o e-doręczeniach,
 • zrozumieć zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej,
 • poznać nowe obowiązki oraz terminy dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków wynikających z ustawy o e-doręczeniach,
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form doręczeń korespondencji między różnymi podmiotami (B2G, G2G, C2G),
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form elektronicznej identyfikacji.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, organizacji i instytucji publicznych oraz niepublicznych i prawników, na których przepisy nakładają obowiązek wdrożenia elektronicznych standardów wymiany korespondencji.

Program szkolenia

1. Nowe e-doręczenia – od ePUAP do wdrożenia elektronicznej skrzynki do doręczeń.

 • Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń.
 • Funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych.  
 • E-identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP).
 • Operator wyznaczony – nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność dostawcy korespondencji.

2. Wdrożenie elektronicznego obrotu korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.

 • Pułapki i wyzwania przy wdrożeniu elektronicznej skrzynki do doręczeń.
 • Usługa doręczenia rejestrowego a „tradycyjna” korespondencja rejestrowana.
 • Publiczna usługa hybrydowa.
 • Gdy pracownik składa wypowiedzenie.
 • Skutki doręczeń e-korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.

3. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń w wybranych obszarach.

 • E-doręczenia w praktyce przedsiębiorców.
 • E-doręczenia w zawodach zaufania publicznego.
 • E-doręczenia w postępowaniu cywilnym.
 • E-doręczenia w obrocie konsumenckim.

Prelegenci

Radczyni prawna. Kierowniczka Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w ASzWoj w Warszawie. Kierowniczka Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członkini Rady ds.Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji....

Adwokatka. Kierowniczka Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej. Wieloletnia pracownica centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck