Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Omówienie konsekwencji i możliwości, jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Opis szkolenia

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu czasu pracy w obszarach tematycznych objętych programem szkolenia. Szkolenie obejmuje kwestie związane z problematyką czasu pracy w JST.

Na szkoleniu: 

 • przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z czasem pracy i wpływ tych regulacji na organizację pracy jednostce,
 • szeroko przedstawiona zostanie problematyka rozkładów czasu pracy zarówno w zakresie ujęcia jej w regulaminach pracy, jak też tworzenia harmonogramów,
 • omówione będą zasady zlecania i rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się kwestiami planowania i rozliczania czasu pracy – m.in. pracowników działów kadrowych, HR i płac, osób kierujących pracą pracowników.

Program szkolenia

1.  Podstawowe pojęcia.

 • Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców.
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa.
 • Okresy rozliczeniowe.
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.

2. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

3. Czas pracy w podróży służbowej.

4. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy.

 • Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy.
 • Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów.
 • Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów.
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy w jednostce samorządowej – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.
 • Najczęstsze błędy w harmonogramach.
 • Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy.
 • Przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie.

5. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy.

 • Obowiązek zapewnienia minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • Wypoczynki podczas delegacji.

6. Wybrane, w tym elastyczne systemy czasu pracy.

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.
 • Zadaniowy czas pracy – kiedy można i kiedy warto wprowadzić..

7. Ewidencja czasu pracy.

8. Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych.

 • Przesłanki pracy w nadgodzinach.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,.
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy.
 • Nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej.
 • Czy kadra kierownicza w samorządzie ma prawo do rekompensaty za nadgodziny? 

9. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie – przykłady.

10. Dyżury.

 • Dopuszczalność zlecania dyżurów.
 • Rekompensowanie czasu dyżuru.

11.  Praca w porze nocnej.

 • Pora nocna w zakładzie pracy.
 • Dodatek z tytułu pracy w nocy.

12. Praca w niedziele i święta.

 • Pojęcie „niedzieli” i „święta”.
 • Dozwolona praca w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
 • Niedziela wolna od pracy.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis Administracja

Dostęp do Systemu Legalis Administracja

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Administracja: Moduł kadry i płace.

Zapisy trwają do 22 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck