Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)

Administrator danych osobowych w sektorze publicznym. Podstawy przetwarzania. Obowiązki informacyjne. Naruszenie ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych w podmiocie publicznym.

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Prowadzący szkolenie przedstawią obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych z perspektywy sektora publicznego, omówią dobre praktyki stosowane przez administratorów danych i szeroko przeanalizują decyzje Prezesa UODO i wyroki sądów.

Unikatową wartością szkolenia jest prowadzenie go z punktu widzenia sektora publicznego – a więc omawianie kwestii najbardziej istotnych dla tego sektora i skupianie się na problemach dla niego charakterystycznych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Kto jest administratorem danych osobowych w sektorze publicznym?
 • Kiedy podmioty publiczne mogą przetwarzać dane osobowe?
 • Jak informować osoby, których dane przetwarzamy?
 • Jak wybrać podmiot przetwarzający?
 • Jak zorganizować powierzenie przetwarzania danych w umowach z zakresu zamówień publicznych?
 • Jak zorganizować pracę Inspektora Ochrony Danych?
 • Jak przetrwać kontrolę Prezesa UODO?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w sektorze publicznym w: gminach, powiatach, województwach, samorządowych osobach prawnych, oświacie, administracji rządowej.

Program szkolenia

Dzień I 13.09.2023 10:00-16:00

10:00-10:30RODO w sektorze publicznym – wprowadzenie

dr Paweł Litwiński

 • Zastosowanie RODO w sektorze publicznym.
 • RODO, a inne przepisy o ochronie danych osobowych.

10:30-11:30Dane osobowe w sektorze publicznym

dr Paweł Litwiński

 • Dane osobowe w sektorze publicznym.
 • Kto jest administratorem danych w administracji publicznej i jak sobie poradzić z ich wielością?
 • Współadministrowanie danymi.
 • Inne podstawowe pojęcia prawa ochrony danych osobowych.

11:30-11:45Przerwa

11:45-13:45Podstawy przetwarzania danych w sektorze publicznym

dr Paweł Litwiński

 • Podstawy przetwarzania danych w sektorze publicznym w zależności od wykonywanych zadań.
 • Dlaczego nie doceniamy art. 6 ust. 1 lit. e) RODO?
 • Czy w sektorze publicznym jest miejsce na uzasadniony interes?

13:45-14:00Przerwa

14:00-15:30Przejrzystość i informowanie

Agnieszka Krzyżak, dr Paweł Litwiński

 • Informowanie osób, których dane dotyczą.
 • Zasada przejrzystości.
 • Podejście warstwowe do przekazywania informacji.

15:30-16:00Pytania i podsumowanie

Dzień II 20.09.2023 10:00-16:00

10:00-12:00Umowy powierzenia przetwarzania danych

Agnieszka Krzyżak

 • Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Jak wybrać podmiot przetwarzający?
 • Powierzenie w zamówieniach publicznych.

12:00-12:10Przerwa

12:10-13:40Naruszenie ochrony danych osobowych

dr Paweł Litwiński

 • Naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Jak ocenić wagę naruszenia?
 • Postępowanie w przypadku naruszenia.

13:40-13:50Przerwa

13:50-16:00Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Kozłowska

 • Inspektor Ochrony Danych w podmiocie publicznym.
 • Rola IOD w kontroli PUODO – aspekty praktyczne.

Pracowniczka samorządowa z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach. Ekspertka w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Inspektorka ochrony danych w jednej z większych jednostek samorządu...

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Mistrzyni Polski w I Central European Client Consultation Competition 2020 i delegatka do reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w The Brown Mosten International Client...

Adwokat. Partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem...
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Praktyczna analiza problemów prawnych związanych z ochroną danych osobowych w sektorze publicznym. Poradnik zawiera omówienie praktyki Prezesa UODO, przykłady procedur oraz wzory dokumentów do pobrania.

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet.

System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Zapisy na Dzień I oraz na Pakiet trwają do 12 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Zapisy na Dzień II trwają do 19 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck