• Kolokwium aplikanta

Apelacje karne w pigułce

Warsztaty przygotowujące do kolokwium rocznego i egzaminu prawniczego

Apelacje karne w pigułce

Opis kursu

Apelacje karne - warsztaty to kompleksowe, skondensowane zajęcia online dla osób przygotowujących się do kolokwium rocznego z prawa karnego, a także do egzaminu zawodowego. Na naszych warsztatach szybko, wygodnie i skutecznie powtórzysz materiał oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas aplikacji.

Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z apelacją w postępowaniu karnym.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi przepisami prawnymi oraz konkretnymi faktami, które stanowią podstawę do zaskarżenia apelacyjnego. Będą mieli możliwość lepszego zrozumienia kontekstu prawno-faktycznego, w którym dochodzi do odwoływania się od wyroków sądów I instancji. Na zajęciach zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza materiału dowodowego oraz kluczowych elementów wyroku, aby uczestnicy byli w stanie ocenić, czy orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem i czy istnieją podstawy do zaskarżenia.

Uczestnicy zapoznają się również z niezbędnymi wymogami formalnymi dotyczącymi sporządzania apelacji jako pisma procesowego. Będą mieli okazję nauczyć się, jak skutecznie wypełnić wszelkie formalności związane z zaskarżaniem wyroku. Zajęcia poświęcone będą omówieniu właściwej konstrukcji apelacji w sprawach karnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zakresu zaskarżenia oraz zarzutów odwoławczych według ustawowego podziału na względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze. Dodatkowo, przewidziano praktyczne omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wnoszeniu apelacji w postępowaniu karnym. 

Cel zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie do zaliczenia kolokwium rocznego oraz egzaminu zawodowego z prawa karnego.
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pod czujnym okiem praktyka nabędzie umiejętności w sporządzaniu środków zaskarżania.

Zapewniamy maksymalnie praktyczny program warsztatów w wygodnej formule online, który opracowaliśmy w oparciu o:

 • wieloletnie doświadczenie metodologiczne,
 • wytyczne doświadczonych praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych,
 • wskazówki ekspertów oceniających kolokwia,
 • zanonimizowane akta spraw prowadzonych przez naszych praktyków,
 • autorskie kazusy.

Dla kogo są te warsztaty?

Zajęcia są skierowane do aplikantów adwokackich i aplikantów radcowskich przygotowujących się do kolokwiów rocznych oraz egzaminu zawodowego, a także do osób, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w sporządzaniu środków zaskarżania, pism i dokumentów procesowych.

Program kursu

Terminy zajęć:

 • 23.09.2023 9.00-13.15
 • 24.09.2023 9.00-13.15

 1. Podstawy prawne i faktyczne apelacji.
 2. Ocena prawidłowości wydanego orzeczenia sądu I instancji (materiał dowodowy i kluczowe elementy wyroku).
 3. Wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego.
 4. Konstrukcja apelacji w sprawach karnych (zakres zaskarżenia, zarzuty odwoławcze według ustawowego podziału na względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze).
 5. Praktyczne omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wnoszeniu apelacji w postępowaniu karnym.

Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu, wykładowca w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń opublikowanych...

Bonusy dla uczestników za udział w kursie:

Klub Aplikanta C.H.Beck

Klub Aplikanta C.H.Beck

Dołącz do Klubu i otrzymaj wielorazowy 20% roczny rabat w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck. Jako pierwszy dowiesz się o nowościach wydawniczych, atrakcyjnych promocjach i szkoleniach - Zarejestruj się ›.

Zapisy trwają do 22 września 2023 r. do godz. 12:00 lub wyczerpania limitu miejsc. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym. 

Terminy zajęć:

 • 23 września 2023 r. – godz. 9.00-13.15
 • 24 września 2023 r. – godz. 9.00-13.15

Platforma kursów Beck Akademia

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem Platformy kursów Beck Akademia. Na Platformie kursów udostępnimy Ci: link do wirtualnego pokoju z dostępem do zajęć online, kontakt do koordynatorów technicznych dyżurujących w trakcie zajęć, harmonogram kursu, materiały szkoleniowe, prace domowe, informacje o bonusach i zniżkach, certyfikat do pobrania.

Instrukcje i dostęp do Platformy kursów zostaną przesłane uczestnikom e-mailowo w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.

Zaloguj się: Platforma.beck.pl