Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce

Szybkie zawieranie układów. Krajowy Rejestr Zadłużonych. Spis wierzytelności. Propozycje układowe. Nowe uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce

Opis szkolenia

Zapraszamy na webinar, w ramach którego zostaną omówione zmiany w prawie restrukturyzacyjnym, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r.

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w połowie 2023 r. ogłoszono 2160 postępowań restrukturyzacyjnych. Od stycznia odnotowywane są miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu - 401 .

W ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1080) przewidziano zachowanie znacznej części dotychczasowych regulacji, które sprawdziły się w praktyce eliminując równocześnie, te, które budziły najwięcej wątpliwości. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r. spowodowały, że obecnie najbardziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Szkolenie kładzie szczególny akcent na orzecznictwo sądowe, które może zniweczyć starania uczestników postępowania, w szczególności omówione zostaną stany faktyczne, w których sądy odmawiały zatwierdzenia zawartego (przegłosowanego) układu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie problemów występujących w praktyce w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz przedstawienie zmian w prawie restrukturyzacyjnym.  

W trakcie szkolenia zostaną omówione :

 • praktyczne aspekty znowelizowanego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i najnowsze orzecznictwo sądowe w konkretnych sprawach oraz przyjęta praktyka,
 • praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych,
 • uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych w nowych regulacjach prawnych.
  praktyczne trudności związane z zawieraniem układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli (ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy),
 • uprawnienia wierzycieli i możliwości ochrony ich interesów w świetle zmian w prawie restrukturyzacyjnym,
 • przesłanki zatwierdzenia zawartego układu ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego w zakresie odmowy zatwierdzenia układu oraz  skutki zawarcia układu,
 • podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do: adwokatów i radców prawnych, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych; specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujących się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

W trakcie szkolenia wszystkie te grupy będą mogły poznać spojrzenie na problemy występujące w postępowaniach restrukturyzacyjnych z punktu widzenia sądu restrukturyzacyjnego.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 23.10.2023 10:00-15:00


 1. Cel najnowszych  zmian dotyczących szybkiego zawierania układów.
 2. Zmiany w regulacjach dotyczących zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw wykorzystujące doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjny.
 3. Pierwsze czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 4. Skutki otwarcia postępowania, w tym zabezpieczenie trwałości umów i ochrona przed egzekucją.
 5. Tworzenie spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 6. Propozycje układowe oraz procedura zawierania układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy interesów.
 7. Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu.
 8. Podobieństwa i różnice nowelizowanej procedury restrukturyzacyjnej i uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego połączona z analiza konkretnych spraw w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 9. Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli w nowych regulacjach prawnych.
 10. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym.

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Jako sędzia komisarz i sędzia referent wykonywał czynności w ponad tysiącu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych,...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck