Konferencja: Najnowsze zmiany w KC i KPC – informatyzacja postępowania sądowego w praktyce

TERMIN:
18 maja 2017
MIEJSCE:
ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa, Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
PROWADZĄCY:
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, dr Marcin Uliasz, dr Zbigniew Woźniak Więcej informacji »
Elektronizacja postępowania – rewolucyjne zmiany w procedurze cywilnej – praktyczny wymiar
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmieniła postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. 

Wprowadzane zmiany częściowo są uzupełnieniem zmian wpływających na procedurę, wprowadzonych unijnym rozporządzeniem eIDAS (nowe, nieistniejące wcześniej domniemania związane z podpisami elektronicznymi, pieczęcią elektroniczną, nowe ujęcie dokumentu, znaczniki czasu itd.). 

Konferencja ma na celu przybliżenie wprowadzanych zmian, a także wskazanie ich praktycznego wymiaru. 

W zakresie prawa cywilnego materialnego wprowadzone zostają m.in.: 

 • definicja dokumentu (zsynchronizowana z definicją wprowadzaną przez eIDAS m.in w zakresie dopuszczalności sporządzania dokumentu w postaci multimedialnej), 
 • nowa forma czynności prawnej – forma dokumentowa,
 • nowe ujęcie zastrzeżenia formy pod rygorem ad probationem. 

W postępowaniu cywilnym wprowadza się m.in.:

 • możliwość składania pism za pomocą systemu teleinformatycznego do sądów i w taki też sposób ich doręczania. Sąd może także szereg czynności dokonywać w systemie teleinformatycznym, w tym wydając orzeczenia sądowe,
 • wprowadza się konieczność weryfikowania samodzielnie przez sąd umocowania strony będącej osobą prawną czy jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej umocowania jej organów, jeżeli sąd może to zweryfikować w ewidencji lub innym rejestrze do którego ma dostęp drogą elektroniczną,
 • w ramach zmian procedury dopuszczono dokonywanie czynności sądowych na odległość (m.in. dowód na odległość czy wręcz cała rozprawa na odległość (odmiejscowiona),
 • dopuszcza się także wszczęcie i prowadzenie egzekucji elektronicznie,
 • komornik po nowelizacji musi kontaktować sie z bankiem elektronicznie, a na wniosek wierzyciela – przeprowadzić licytację z zajętych ruchomości poprzez aukcję elektroniczną,
 • zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego – zostaje dokonane on-line. 

Referentami konferencji są autorzy nowelizacji, a także autorzy komentarza:  „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

Adresaci konferencji:

Prawnicy praktycy: adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, komornicy,  a także aplikanci tych zawodów.

Patronat medialny:

„Monitor Prawniczy”
„Prawo Mediów Elektronicznych”

Patronat merytoryczny:

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00


1. Zmiany w prawie cywilnym w zakresie formy czynności prawnych - prof. Dariusz Szostek:

-  forma dokumentowa,
-  forma elektroniczna, 
-  forma czynności prawnych a rozporządzenie eIDAS, 
-  zmiany w KPC w zakresie postępowania dowodowego odnoszącego się do dokumentów. 


2. Istota zmian procedury cywilnej - prof. Jacek Gołaczynski:

-  elektroniczne biuro podawcze,
-  składanie oraz doręczanie pism droga elektroniczną, 
-  elektroniczne biuro podawcze w egzekucji. 


3. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego - dr Marcin Uliasz, dr Zbigniew Woźniak: 

-  elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, 
-  elektroniczna licytacja, 
-  zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 

Cena regularna – 850 PLN brutto (691,05 PLN netto + VAT)Cena obejmuje: komplet materiałów konferencyjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz "Prawa Mediów Elektronicznych " - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się.

Bonus

 • Prenumerata Kwartalnika „Prawo Mediów Elektronicznych” na 2017 r. (4 numery).


prof. dr hab. Jacek Gołaczyński profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki; wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego; jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście; autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego; redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową; w przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO; radca prawny; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału PAN w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji; w przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów; arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; redaktor i współautor opracowania„Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).
dr Marcin Uliasz doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego; współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).
dr Zbigniew Woźniak doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, gdzie orzeka w Wydziale I Cywilnym; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego; W 2009 r. i 2015 r. został powołany do pracy Zespołu do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, gdzie przygotowywał przepisy dotyczące praw zastawniczych w nowym Kodeksie cywilnym; współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja: Najnowsze zmiany w KC i KPC – informatyzacja postępowania sądowego w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO