IV Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki

TERMIN:
13 marca 2017
MIEJSCE:
Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa
PROWADZĄCY:
Dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz, Dr Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andrzela Gawrońska-Baran, Dr Anna Górczyńska, dr Zdzisław Gordon, mgr Magdalena Grabarczyk, Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, dr Joanna May, dr Małgorzata Moras, dr Beata Nuzzo, dr Aleksandra Sołtysińska, dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak, mec. Anna Szymańska, mec. Grzegorz Wicik, mec. Piotr Zatyka, dr Ewa Zielińska, mec. Franciszek Łapecki Więcej informacji »
Status KIO – wykluczenia – odrzucenie oferty – kryteria oceny ofert – umowy w zamówieniach publicznych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

IV Ogólnopolska Konferencja

"Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych po zmianach. Trudności i wątpliwości praktyki"

Status KIO – Wykluczenia – Odrzucenie oferty – Kryteria oceny ofert – Umowy w zamówieniach publicznych 

Cel konferencji

Ponieważ kilka miesięcy temu, w dniu 28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która wprowadziła ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, program Konferencji koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z praktycznym funkcjonowaniem nowych przepisów w praktyce.

Celem dorocznej konferencji, organizowanej przez Wydawnictwo C.H.Beck, jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych bieżących trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Program konferencji obejmuje kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem nowo wprowadzonych przepisów, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury.  

Podczas Konferencji przedstawiona zostanie i poddana dyskusji m.in.: 

 • rola orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz orzecznictwa sądowego w procesie zmian prawa zamówień publicznych, w szczególności wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2016 r. na kierunki orzecznictwa KIO oraz funkcjonowanie kontroli sądowej nad orzecznictwem KIO;
 • ocena wprowadzonych w 2016 r. zmian legislacyjnych – ponad półroczny okres obowiązywania nowych przepisów daje asumpt do pierwszych podsumowań i -ocen nowych regulacji, a także wypracowanie w ramach dyskusji praktycznych wniosków odnośnie do pożądanych dalszych zmian w Prawie zamówień publicznych;
 • prezentacja wyników analizy funkcjonowania przepisów, orzecznictwa i praktyki w zakresie weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia Publiczne;
 • skomplikowana problematyka kwalifikacji ofert oraz podstaw odrzucenia oferty, a także funkcjonowania pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych;
 • przedstawione zostaną także najtrudniejsze kwestie zakłócające prawidłowy tok realizacji zamówień, zwłaszcza budowlanych oraz przesłanki dopuszczalnej zmiany umowy finalnej. 

Dzięki udziałowi w konferencji znajdą Państwo odpowiedź na dziesiątki pytań związanych z praktycznymi aspektami stosowania znowelizowanych przepisów, w tym takich zagadnień kluczowych w bieżącej praktyce, jak: 

   - kształtowanie warunków „zielonego” zamówienia publicznego; 
   - problem podziału zamówienia na części, 
   - praktyczne aspekty wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, 
   - wymóg zatrudnienia pracowniczego jako istotny warunek zamówień budowlanych  oraz usługowych,
   - zamawianie usług szczególnych, 
   - problematyka pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych, 
   - podstawy odrzucenia oferty, 
   - problematyka dokumentowania warunków wymaganych od wykonawców.

Prelegenci

Prelegentami podczas konferencji są autorzy licznych publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy, cenieni konsultanci-praktycy z dziedziny zamówień publicznych, eksperci z kancelarii prawnych, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej – niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych, co gwarantuje najwyższą jakość referatów i dyskusji. Podczas konferencji, prelegenci podsumują dla Państwa liczne toczące się dyskusje dotyczące najnowszych zmian w Prawie zamówień publicznych, ich praktyczny wymiar, a także – w toku dyskusji – odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.

Referaty prelegentów zostaną opublikowane w pierwszym zeszycie „Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych”  z  2017  r. i będą dostępne na konferencji w wersji drukowanej, natomiast w kolejnym zeszycie zamieszczone zostanie sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji.


Partner merytoryczny
Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Patronat medialny

Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”

Program:

9.00–9:15 Otwarcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe.

9.15–10.45 Panel I: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
           
Moderator: prof.  Andrzej Borowicz

 1. O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej – z perspektywy 10 lecia jej działalności, prof. Ryszard Szostak
 2. Wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2016 r. na kierunki orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, mec. Magdalena Grabarczyk
 3. Funkcjonowanie kontroli sądowej nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, dr Joanna Maj
 4. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne na tle orzecznictwa, mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran
Dyskusja 

10.45–11.00 Przerwa na kawę

11.00–13.00 Panel II: PRAKTYCZNA WYKŁADNIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Moderator: prof. Ryszard Szostak 

 1. Kształtowanie warunków „zielonego” zamówienia publicznego, prof. Maria Królikowska–Olczak, dr Anna Górczyńska
 2. Podział zamówienia na części, dr Zdzisław Gordon
 3. Wymóg zatrudnienia pracowniczego istotnym warunkiem zamówień budowlanych  oraz usługowych, dr Włodzimierz Dzierżanowski
 4. Praktyczne aspekty wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, dr Aleksandra Sołtysińska–Łaszczyca, mec. Grzegorz Wicik
 5. Zamawianie usług szczególnych, dr Beata Nuzzo
Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na lunch

14.00–15.30 Panel III: PRAKTYCZNA WYKŁADNIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Moderator: prof. Maria Królikowska–Olczak

 1. Znaczenie ekonomiczne kryteriów oceny ofert przetargowych, prof. Andrzej Borowicz
 2. Przegląd pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych, mec. Franciszek Łapecki
 3. Podstawy odrzucenia oferty w bieżącej praktyce, mec. Anna Szymańska
 4. Dokumentowanie warunków wymaganych od wykonawców, mec. Piotr Zatyka
Dyskusja 

15.30–15.45  Przerwa na kawę

15.45–17.25 Panel IV: UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Moderator: dr Zdzisław Gordon

 1. Kształtowanie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego zamówienia publicznego, dr Ewa  Zielińska
 2. O dopuszczalnych zmianach w umowie o zamówienie publiczne, dr Izabela Fundowicz, mec. Bogdan Artymowicz 
 3. Forma elektroniczna czynności w sferze zamówień publicznych na tle nowych regulacji prawnych, dr Małgorzata Moras
Dyskusja 
             
17.25–17.30  Zakończenie konferencji

Godziny konferencji: 9:00- 17:30.
Rejestracja zaczyna się o godzinie: 8:30.

Agenda:

9.00–9:15 Otwarcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe.

9.15–10.45 Panel I: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
           
Moderator: prof.  Andrzej Borowicz

 1. O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej – z perspektywy 10 lecia jej działalności, prof. Ryszard Szostak
 2. Wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2016 r. na kierunki orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, mec. Magdalena Grabarczyk
 3. Funkcjonowanie kontroli sądowej nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, dr Joanna Maj
 4. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne na tle orzecznictwa, mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran
Dyskusja 

10.45–11.00 Przerwa na kawę

11.00–13.00 Panel II: PRAKTYCZNA WYKŁADNIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Moderator: prof. Ryszard Szostak 

 1. Kształtowanie warunków „zielonego” zamówienia publicznego, prof. Maria Królikowska–Olczak, dr Anna Górczyńska
 2. Podział zamówienia na części, dr Zdzisław Gordon
 3. Wymóg zatrudnienia pracowniczego istotnym warunkiem zamówień budowlanych  oraz usługowych, dr Włodzimierz Dzierżanowski
 4. Praktyczne aspekty wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, dr Aleksandra Sołtysińska–Łaszczyca, mec. Grzegorz Wicik
 5. Zamawianie usług szczególnych, dr Beata Nuzzo
Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na lunch

14.00–15.30 Panel III: PRAKTYCZNA WYKŁADNIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Moderator: prof. Maria Królikowska–Olczak

 1. Znaczenie ekonomiczne kryteriów oceny ofert przetargowych, prof. Andrzej Borowicz
 2. Przegląd pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych, mec. Franciszek Łapecki
 3. Podstawy odrzucenia oferty w bieżącej praktyce, mec. Anna Szymańska
 4. Dokumentowanie warunków wymaganych od wykonawców, mec. Piotr Zatyka
Dyskusja 

15.30–15.45  Przerwa na kawę

15.45–17.25 Panel IV: UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Moderator: dr Zdzisław Gordon

 1. Kształtowanie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego zamówienia publicznego, dr Ewa  Zielińska
 2. O dopuszczalnych zmianach w umowie o zamówienie publiczne, dr Izabela Fundowicz, mec. Bogdan Artymowicz 
 3. Forma elektroniczna czynności w sferze zamówień publicznych na tle nowych regulacji prawnych, dr Małgorzata Moras
Dyskusja 
             
17.25–17.30  Zakończenie konferencji


Skorzystaj z Promocji Last Minute! 

Kup szkolenie w promocyjnej cenie 850 PLN brutto (691,06 PLN netto)

Cena standardowa – 950 PLN brutto (772,35 PLN netto)

 • Dla prenumeratorów Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – 25% rabatu
 • Dla prenumeratorów „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 15% rabatu
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 20% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*


Cena obejmuje: komplet materiałów konferencyjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

* Rabaty nie sumują się.

Bonus

 • 3-miesięczny dostęp do SIP Legalis – moduł „Zamówienia Publiczne” 
 • Numer 1/2017 kwartalnika "Prawo zamówień publicznych"
Dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.
Dr Włodzimierz Dzierżanowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. W latach 2003 – 2005 viceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich. Aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”. Doświadczony praktyk i dydaktyk. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
dr Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, wiceprezes UZP w latach 2007–2008; autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych; obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
Dr Anna Górczyńska Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
dr Zdzisław Gordon Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej, współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.
mgr Magdalena Grabarczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w zamówieniach publicznych.
Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
dr Joanna May Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu.
dr Małgorzata Moras Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Beata Nuzzo Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
dr Aleksandra Sołtysińska Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
mec. Anna Szymańska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni radca prawny. Partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawniczej „Dentons”. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
mec. Grzegorz Wicik Radca prawny, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
mec. Piotr Zatyka Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; obecnie doradca w sprawach zamówień publicznych i przetargów.
dr Ewa Zielińska Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego dotyczących zwłaszcza spółek handlowych i umowy o roboty budowlane. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych oraz pracy zbiorowej pt. „Prawo umów budowlanych”. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim i SGH w Warszawie. Radca prawny, wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Katowicach.
mec. Franciszek Łapecki doktorant na Wydziale Prawa i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

IV Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO