Kodeks karny skarbowy – dla praktyków

TERMIN:
16 marca 2017
MIEJSCE:
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Adam Bartosiewicz Więcej informacji »
Poznaj zmiany i praktyczne aspekty odpowiedzialności z KKS, aby skutecznie reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi. Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Na podatniku – przedsiębiorcy, zarządzie, biurze rachunkowym, doradcy podatkowym  w przypadku wykrytych przez organ  podatkowy nieprawidłowości ciąży odpowiedzialność z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Od 1 stycznia 2017 r  w KKS  wprowadzono zmiany, które mają ograniczać oszustwa podatkowe, zwiększyć skuteczność poboru podatków.
Czy nowe sankcje są zagrożeniem dla uczciwych podatników?

Kto może ponieść odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe? Jak uniknąć odpowiedzialności i dotkliwej kary? 
Poznaj specyfikę przepisów karnych skarbowych w świetle praktyki i orzecznictwa! Poznaj  wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem poprowadzić postępowanie w sprawach odpowiedzialności z KKS.  

Nawet doświadczeni pełnomocnicy i księgowi mają problemy  z postępowaniami w sprawach z KKS.  Na naszym szkoleniu poznasz lub powtórzysz nie tylko obowiązujące w tym zakresie przepisy, ale także aktualną linie orzeczniczą i praktyki sądowe!

Od 1 stycznia 2017 r. w zakresie KKS weszły w życie następujące zmiany:

 • Odpowiedzialności za uszczuplenie spółki cywilnej w zakresie VAT i akcyzy.
 • Kary nawet 25 lat pozbawienia wolności za nierzetelne faktury!
 • Obostrzenia kary za przestępstwa skarbowe.
 • Kary za nierzetelne faktury.
 • Kary za wielokrotne wykroczenia skarbowe.
 • Sankcje za niewłaściwe złożenie deklaracji VAT.
 • Kompetencji organów prowadzących  postępowanie przygotowawcze .

Poznaj zmiany i praktyczne aspekty odpowiedzialności z KKS, aby skutecznie reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi. Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!


Zadbasz o swoją praktykę i interesy firmy i klientów.

W  praktyczny, systemowy i skondensowany sposób dowiesz się: 

 1. Jakie są warunki odpowiedzialności z KKS?
 2. Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem i wykroczeniem skarbowym? 
 3. Kto może być sprawcą i odpowiadać za przestępstwo z KKS?
 4. Kto może odpowiadać za przekroczenie przepisów w spółkach osobowych i kapitałowych? 
 5. Kiedy doradca podatkowy może odpowiadać z KKS?
 6. Czy warto dobrowolnie poddać się odpowiedzialności? 
 7. Jak negocjować z organem podatkowym w przypadku dobrowolnego poddania odpowiedzialności? 
 8. Kiedy korekta deklaracji oznacza niekaralność z KKS?
 9. Jakie są najczęstsze kontrowersje i sprawy sporne  związane z niektórymi czynami zabronionymi?
 10. Kiedy księga jest  nierzetelna  a  kiedy wadliwa?
 11. Kiedy  błędy na fakturach skutkują odpowiedzialnością z KKS?
 12. Kiedy brak wpłat podatku w terminie  można uznać za uporczywy? 
 13. Jakie są  planowane  zmiany w prawie karnym dotyczące fałszowania faktur? 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Jesteśmy od 20 lat po stronie pełnomocników! 


Jesteśmy prawnikami i doradcami podatkowymi. Od lat piszemy dla doradców i pełnomocników, szkolimy doradców, radców i adwokatów, stąd też znamy Twoje potrzeby.

Naszym prelegentem jest dr Adam Bartosiewicz 

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. który specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. 


Kto skorzysta najbardziej na szkoleniu?

Doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni, członkowie zarządu, wspólnicy, właściciele firm, osoby pracujące w działach finansowych, księgowych osoby odpowiedzialne w  firmie za kontakty z organami podatkowymi oraz ponoszące zgodnie z przepisami odpowiedzialność karną.

Sprawdź co zyskasz:

 • 6 godzin czystej praktyki KKS - w ciągu 6 godzin, w przystępnej skondensowanej  formie poznasz lub powtórzysz wszystkie istotne aspekty odpowiedzialności karnej skarbowej, 
 • wymienisz doświadczenia z innymi pełnomocnikami,
 • otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych zawierających wszystkie istotne informacje.

Dzięki naszemu szkoleniu skutecznie wystąpisz przed organami skarbowymi w sprawach z KKS!


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30


I. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej skarbowej 

    

II. Społeczna szkodliwość czynu jako warunek odpowiedzialności 

    a) czynniki wpływające na społeczną szkodliwość;

    b) formalne przekroczenia przepisów a społeczna szkodliwość

    c) społeczna szkodliwość a stan wyższej konieczności 


III. Wina, umyślność, nieumyślność


    a) przestępstwo i wykroczenie skarbowe jako czyn co do zasady umyślny

    b) pojęcie zamiaru 

    c) nieumyślność a zamiar ewentualny

    d) popełnienie czynu na polecenie 


IV. Sprawstwo przestępstw (wykroczeń) skarbowych


    a) przestępstwo (wykroczenie) jako czyn człowieka

    b) przekroczenia przepisów w spółkach (osobowych, kapitałowych) - osoby odpowiedzialne

    c) różne postaci sprawstwa

    d) pomocnictwo

    e) doradca podatkowy jako osoba mogąca ponosić odpowiedzialność karną skarbową


V. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 


    a) istota DPO

    b) korzyści z DPO

    c) negocjacje z organem w ramach DPO


VI. Niektóre kwestie związane z czynnym żalem

    

    a) istota czynneog żalu

    b) do kogo kierować zawiadomienie

    c) kto kieruje zawiadomienie

    d) warunki skuteczności czynnego żalu - spory między podatnikiem a organem


VII. Niekaralność w związku z korektą deklaracji


VIII. Kontrowersje związane z niektórymi czynami zabronionymi


    a) nierzetelność a wadliwość ksiąg (każdy ma swoją prawdę)

    b) błędy na fakturach - odpowiedzialność karna skarbowa

    c) brak wpłat podatku w terminie - co jest uporczywością


IX. Planowane zmiany w prawie karnym dotyczące fałszowania faktur

 • Cena  490 zł netto (603  brutto PLN)
 • Istnieje możliwość zamówienia szkolenia z prenumeratą Monitora Podatkowego z 20% rabatem
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


             BONUS


       Kodeks karny skarbowy
       Wydanie: 27
       Seria: Twoje Prawodr Adam Bartosiewicz Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego m.in. komentarza VAT i komentarza KKS. Jego publikacje cytowane są w ponad 2 500 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Uznany szkoleniowiec prowadzący szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych. W swojej praktyce nie ogranicza się tylko do opisywania rzeczywistości normatywnej, lecz w wielu wypadkach kreuje, czy też inicjuje sposób interpretacji i rozumienia przepisów prawnych. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce reprezentował z sukcesem klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa
ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

dr Adam Bartosiewicz - Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego.

PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Kodeks karny skarbowy – dla praktyków

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO