Upadłość konsumencka w praktyce

TERMIN:
28 lutego 2017
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Poznaj nowe możliwości oddłużenia konsumentów!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Upadłość konsumencka w praktyce


Do 31 października 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do ponad 3500 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc o ponad 2/3 w stosunku do całego 2015 roku, kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. 

Październik 2016 r., w którym ogłoszono ponad 500 upadłości konsumenckich, był rekordowym pod tym względem miesiącem. W kolejnych latach najprawdopodobniej utrzyma się trend wzrostowy. Z uwagi na powyższe upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spowodowała, że obecnie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką. 

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione:


 • nowe możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie,
 • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania,
 • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów,
 • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Dla kogo:


 • adwokaci i radcowie prawni,
 • syndycy, doradcy restrukturyzacyjni,
 • specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, zajmujący się egzekucją kredytów konsumenckich,
 • konsumenci. 


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Sala E na 26 piętrze

Program:

 1. Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej w orzecznictwie sądowym.
 2. Obligatoryjne czynności syndyka z uwzględnieniem specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
     - spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
     - lista wierzytelności,
     - sprawozdawczość i wynagrodzenie.
 3. Koszty w upadłości konsumenckiej  – zakres i praktyczne problemy. 
 4. Likwidacja masy upadłości w praktyce.
 5. Wydzielanie kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.
 6. Upadłość małżonków.
 7. Sprawność postępowań upadłościowych – praktyczne wskazania i przykłady „dobrych praktyk”.
 8. Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.
 9. Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem  roli syndyka.
 10. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.
 11. Realizacja planu spłaty.
 12. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

Cena standardowa: 750 PLN brutto (609,76 PLN netto)


 • Prenumeratorzy Czasopism C.H.Beck - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy


 • 3-miesięczna prenumerata online „Monitora Prawniczego” (6 numerów – marzec-maj 2017 r.)
SSR Cezary Zalewski Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego; od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003 – obecnie – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu; w latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu; posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H. Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej; opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Zapisy zostały zakończone